MÁY LÀM MÁT GIÁ RẺ

XEM THÊM
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

Giá :4,500,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí SKO-35A

Máy làm mát không khí SKO-35A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,100,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Giá :4,800,000 vnđ

Giá KM: 3,150,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-00800A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-00800A

Giá :2,990,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí Symphony Diet 8T

Máy làm mát không khí Symphony Diet 8T

Giá :2,350,000 vnđ

Giá KM: 1,600,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

Giá :3,850,000 vnđ

Giá KM: 3,290,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Giá :4,990,000 vnđ

Giá KM: 4,266,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT SUMIKA

XEM THÊM
Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Giá :4,800,000 vnđ

Giá KM: 3,150,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Giá :4,950,000 vnđ

Giá KM: 3,450,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A580

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A580

Giá :6,500,000 vnđ

Giá KM: 3,570,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A500

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A500

Giá :5,000,000 vnđ

Giá KM: 3,570,000 vnđ

Máy Làm mát SUMIKA , Model SMK55A- DÙNG CƠ

Máy Làm mát SUMIKA , Model SMK55A- DÙNG CƠ

Giá :5,000,000 vnđ

Giá KM: 37,500,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A650

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A650

Giá :5,000,000 vnđ

Giá KM: 3,900,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A650A

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model A650A

Giá :5,000,000 vnđ

Giá KM: 3,990,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K250

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K250

Giá :5,000,000 vnđ

Giá KM: 3,920,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT DAIKIOSAN

XEM THÊM
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-00800A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-00800A

Giá :2,990,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-01500B

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ DAIKIOSAN DKA-01500B

Giá :4,990,000 vnđ

Giá KM: 4,266,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT CAO CẤP DAIKIOSAN DKA-02500B

MÁY LÀM MÁT CAO CẤP DAIKIOSAN DKA-02500B

Giá :6,990,000 vnđ

Giá KM: 5,976,000 vnđ

Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-03500B

Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-03500B

Giá :8,800,000 vnđ

Giá KM: 7,524,000 vnđ

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-03500C

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-03500C

Giá :4,500,000 vnđ

Giá KM: 3,850,000 vnđ

Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000A

Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000A

Giá :4,800,000 vnđ

Giá KM: 4,105,000 vnđ

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-04000C

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-04000C

Giá :4,100,000 vnđ

Giá KM: 3,500,000 vnđ

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-04000D

Máy Làm mát không khí DAIKIOSAN DKA-04000D

Giá :4,350,000 vnđ

Giá KM: 3,720,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT NAKAMI-TAKASA

XEM THÊM
Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Giá :4,990,000 vnđ

Giá KM: 4,266,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-02500B

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-02500B

Giá :6,990,000 vnđ

Giá KM: 5,976,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI- NKA-03500A

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI- NKA-03500A

Giá :3,850,000 vnđ

Giá KM: 3,290,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu NAKAMI

Máy Làm mát không khí Hiệu NAKAMI

Giá :4,200,000 vnđ

Giá KM: 3,590,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu TAKASA - TKA-03500A

Máy làm mát không khí hiệu TAKASA - TKA-03500A

Giá :4,400,000 vnđ

Giá KM: 3,760,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu TAKASA - TKA-03500C

Máy làm mát không khí hiệu TAKASA - TKA-03500C

Giá :3,990,000 vnđ

Giá KM: 3,400,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI -NKM-04000C

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI -NKM-04000C

Giá :4,800,000 vnđ

Giá KM: 4,105,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT MAKANO

XEM THÊM
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

Giá :4,500,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

Giá :3,850,000 vnđ

Giá KM: 3,290,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000B

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000B

Giá :4,300,000 vnđ

Giá KM: 3,675,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000C

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000C

Giá :4,900,000 vnđ

Giá KM: 4,190,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500A

Giá :5,200,000 vnđ

Giá KM: 4,446,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500B

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500B

Giá :5,600,000 vnđ

Giá KM: 4,788,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500C

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500C

Giá :5,800,000 vnđ

Giá KM: 4,958,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500D

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-05500D

Giá :6,500,000 vnđ

Giá KM: 5,558,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT DI ĐỘNG

XEM THÊM
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

Giá :4,500,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí SKO-35A

Máy làm mát không khí SKO-35A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,100,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

Giá :3,850,000 vnđ

Giá KM: 3,290,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Giá :4,990,000 vnđ

Giá KM: 4,266,000 vnđ

Máy làm mát không khí ZT-45C

Máy làm mát không khí ZT-45C

Giá :3,900,000 vnđ

Giá KM: 3,200,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Giá :4,950,000 vnđ

Giá KM: 3,450,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000B

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO MKA-04000B

Giá :4,300,000 vnđ

Giá KM: 3,675,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT FUJIE

XEM THÊM

MÁY LÀM MÁT CÔNG NGHIỆP

XEM THÊM

MÁY LÀM MÁT GIA ĐÌNH

XEM THÊM
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-03500A

Giá :4,500,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKA-00800A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,556,000 vnđ

Máy làm mát không khí SKO-35A

Máy làm mát không khí SKO-35A

Giá :2,900,000 vnđ

Giá KM: 2,100,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , K380

Giá :4,800,000 vnđ

Giá KM: 3,150,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKANO - MKA-04000A

Giá :3,850,000 vnđ

Giá KM: 3,290,000 vnđ

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Máy làm mát không khí hiệu NAKAMI NKM-01500B

Giá :4,990,000 vnđ

Giá KM: 4,266,000 vnđ

Máy làm mát không khí ZT-45C

Máy làm mát không khí ZT-45C

Giá :3,900,000 vnđ

Giá KM: 3,200,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Máy Làm mát không khí Hiệu SUMIKA , Model K350

Giá :4,950,000 vnđ

Giá KM: 3,450,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT SYMPHONY

XEM THÊM
Máy làm mát không khí Symphony Diet 8T

Máy làm mát không khí Symphony Diet 8T

Giá :2,350,000 vnđ

Giá KM: 1,600,000 vnđ

Máy làm mát không khí Symphony Ninja i XL

Máy làm mát không khí Symphony Ninja i XL

Giá :2,800,000 vnđ

Giá KM: 1,850,000 vnđ

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Silver i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Silver i

Giá :3,200,000 vnđ

Giá KM: 2,000,000 vnđ

Máy làm mát không khí Symphony ICE Cube XL

Máy làm mát không khí Symphony ICE Cube XL

Giá :2,800,000 vnđ

Giá KM: 2,100,000 vnđ

Máy làm mát không khí Symphony Diet 12i

Máy làm mát không khí Symphony Diet 12i

Giá :3,400,000 vnđ

Giá KM: 2,450,000 vnđ

Máy làm mát không khí Symphony ICE Cube i

Máy làm mát không khí Symphony ICE Cube i

Giá :3,500,000 vnđ

Giá KM: 2,500,000 vnđ

Máy Làm mát không khí Hiệu Symphony , Model: ICE CUBE 27i

Máy Làm mát không khí Hiệu Symphony , Model: ICE CUBE 27i

Giá :4,300,000 vnđ

Giá KM: 3,075,000 vnđ

Máy làm mát không khí symphony Hicool i

Máy làm mát không khí symphony Hicool i

Giá :4,900,000 vnđ

Giá KM: 3,200,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT IFAN

XEM THÊM
Máy làm mát iFan 1800

Máy làm mát iFan 1800

Giá: 14,500,000 vnđ

Máy làm mát iFan 1200

Máy làm mát iFan 1200

Giá: 12,000,000 vnđ

Mát làm mát iFan 1000

Mát làm mát iFan 1000

Giá: 10,500,000 vnđ

Máy làm mát iFan 750

Máy làm mát iFan 750

Giá: 9,500,000 vnđ

Máy làm mát iFan-157

Máy làm mát iFan-157

Giá: 9,000,000 vnđ

Máy làm mát iFan 650

Máy làm mát iFan 650

Giá: 7,500,000 vnđ

Máy làm mát iFan-550

Máy làm mát iFan-550

Giá: 6,000,000 vnđ

Máy làm mát iFan 450

Máy làm mát iFan 450

Giá: 5,000,000 vnđ

MÁY LÀM MÁT CELLO

XEM THÊM

QUẠT CÔNG NGHIỆP SUPER WIN

XEM THÊM

Tin Tức

XEM THÊM

Sử dụng máy làm mát không khí tốt nhất

Máy làm mát hcm kiệm ước điện năng tới ~9 lần đối với máy điều hòa nhiệt độ. giải pháp làm mát hiệu quả nhất, kiệm ước điện năng, bảo vệ sức khỏa gia đình các bạn, bảo vệ môi trường. Máy làm mát hoạt động theo nguyên tắc...

Máy làm mát chính hãng ở đâu bán uy tín giá rẻ

Làm mát nhà xưởng cần cả một hệ thống dụng cụ từ bồn chứa, máy lạnh, máy quạt, máy làm mát, tấm làm mát …để tạo đã được một bầu không khí thoáng đãng và trong lành. So với chức năng ưu việt trong điều hòa không khí, tối ưu...

Máy làm mát gia đình hoạt động như thế nào

Máy làm mát không khí, nguyên lý làm mát bằng hơi nước, gúp cho bạn làn gió mát lạnh thổi vào con người mà không bị khô da như là máy lạnh hoặc cảm thấy ôi bức khó chịu chẳng hạn quạt gió tầm thường. Máy Đối với công suất 120W, lưu...

Phương pháp làm mát không khí mùa hè bằng máy làm mát

Máy làm mát không khí được hình thành nhờ trên hoạt động thoát hơi nước và sự dịch chuyển thoát hơi nước mà tạo ra. Nó có thể xóa đi những cơn nóng không thể chịu được của thời tiết mùa hạ đem đến hoặc các chỗ nhà xưởng,...

Đập tan cơn nóng bằng máy làm mát dành cho gia đình

Bài viết này, Công ty Vinahitech muốn gửi đến quý khách hoặc các đội thi công cách lắp ráp máy làm mát cho gia đình hợp lý, để hiệu quả dùng được đảm bảo hơn tránh các thiệt hại xấu xảy ra.

Giảm giá cực sốc tháng 7 cho dòng máy làm mát Sumika

Trong tháng 7 này, Công ty Vina Hitech khuyến mãi giảm giá cực sốc dòng máy Sumika với các Model D55, D600, D628. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Máy làm mát không khí- giải pháp thông minh cho mùa hè nắng nóng

Một không gian sống mát mẻ là điều mà ai cũng mong muốn có được trong mùa hè nóng bức sắp đến. Để có được điều đó không hề khó khăn chút nào nếu bạn lắp đặt cho không gian ngôi nhà mình một chiếc máy làm mát không khí tiện ích Máy...